Zodax

Tokima Mouthblown Vase

$335


Free shipping on orders over $135

Tokima Mouthblown Vase

  • Dimensions: 15.5" x 15.5" x 19.75"