Zodax

Nora White Stoneware Vase

$345


Free shipping on orders over $135

Nora White Stoneware Vase

  • Dimensions: 13.5" x 18"