Zodax

Oslo White Stoneware Vase

$180


Free shipping on orders over $135

Oslo White Stoneware Vase

  • Dimensions: 9" x 17"